?>
08/10/2022

Quản lý sẽ như thế nào trong 100 năm tới?.

 

 Trong những năm gần đây, hoạt động quản lý thường giống như một bài tập trong việc dập lửa. Đối mặt với cuộc khủng hoảng xã hội, môi trường và kinh tế, bạn rất dễ mắc kẹt trong việc tập trung gần như duy nhất vào ngắn hạn. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo cũng nên dành thời gian để xem xét bức tranh lớn hơn. Để có một số quan điểm mới, chúng tôi đã yêu cầu một nhóm các nhà nghiên cứu đa dạng từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ những hiểu biết của họ về cách thực hành quản lý đã thay đổi trong hơn 100 năm qua – và cách chúng tôi có thể mong đợi (hoặc hy vọng) nó sẽ thay đổi trong thời gian 100 năm tới.

Khi kỷ nguyên của “thời đại chưa từng có ” từ chối kết thúc, nhiều người trong chúng ta đã quen với việc tập trung gần như độc quyền vào hiện tại và ở đây. Những năm gần đây đã mang đến một khóa học về dập lửa không ngừng khi chúng ta phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội, môi trường, sức khỏe và đồng thời (chưa kể đến những thất vọng và thách thức thông thường trong cuộc sống hàng ngày).

Trong một thế giới không thể đoán trước, một chút tầm nhìn đường hầm là điều đương nhiên. Nhưng đồng thời, điều quan trọng vẫn là thu nhỏ và xem xét bức tranh lớn hơn. Với việc Harvard Business Review tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào mùa thu năm nay, chúng tôi muốn hiểu rõ hơn cách thực hành quản lý đã thay đổi như thế nào trong 100 năm qua – và nó có thể thay đổi như thế nào trong 100 năm tới. Vì vậy, chúng tôi đã hỏi một nhóm các nhà nghiên cứu đa dạng. từ khắp nơi trên thế giới câu hỏi sau: Phương thức quản lý nào trong 100 năm qua sẽ không – hoặc không nên – được tiếp tục trong 100 năm tới? Các câu trả lời của họ như sau.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn Quản lý 

Quản lý cho các tổ chức linh hoạt

Chân dung của Sut I Wong

Sut I Wong là chủ nhiệm bộ môn và là giáo sư về truyền thông và lãnh đạo tại Trường Kinh doanh Na Uy BI.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – được xác định bằng sự tăng trưởng đột phá trong công nghệ blockchain, robot, trí tuệ nhân tạo, máy tính hiệu suất cao và các khả năng kỹ thuật số cốt lõi khác – đang biến đổi cơ bản cách thức hoạt động của các tổ chức. Các công cụ mới đang tạo điều kiện cho các mối quan hệ kinh doanh ngày càng phi tập trung, tự chủ và không biên giới, bao gồm các mô hình lao động như nguồn cung ứng cộng đồng, làm việc theo yêu cầu, các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các hình thức ra quyết định dân chủ và có sự tham gia khác. Điều này có ý nghĩa gì đối với quản lý?

Gần một thập kỷ trước, học giả Rita Gunther McGrath đã xác định ba kỷ nguyên của quản lý. Trong thời đại thực thi , các nhà quản lý đã áp dụng cách tiếp cận ra lệnh và kiểm soát. Kỷ nguyên thứ hai nhấn mạnh đến chuyên môn . McGrath lập luận rằng thời đại này cuối cùng sẽ nhường chỗ cho sự đồng cảm , trong đó công việc tập trung vào việc tạo ra giá trị được thực hiện thông qua mạng lưới và sự hợp tác giữa máy móc và con người thay vì thông qua các cấu trúc và mối quan hệ cứng nhắc.

Mặc dù khuôn khổ của McGrath có trước khái niệm về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhưng sự phát triển của các công nghệ mới đã dẫn đến chính xác kiểu thực hành quản lý thấu cảm mà cô đã hình dung. Với sự gia tăng của các công cụ kỹ thuật số cho phép cơ cấu tổ chức ngày càng năng động, nhân viên toàn thời gian được tham gia bởi các nhân viên hợp đồng, nhân viên có nguồn lực đông và các thành viên cộng đồng, đòi hỏi một cách tiếp cận mới để quản lý và ra quyết định. Các phương pháp thực hành phù hợp với cấu trúc công ty tĩnh có thể đã hiệu quả trong thời đại chuyên môn, nhưng chúng khó có thể áp dụng trong thời đại đồng cảm được hỗ trợ bởi công nghệ trong tương lai. Thay vào đó, chúng ta cần suy nghĩ lại về các phương thức quản lý cứng nhắc trong quá khứ và phát triển, thử nghiệm và lặp lại các phương pháp thực hành phù hợp hơn với các tổ chức linh hoạt định hướng giá trị và một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Từ nghệ thuật chiến tranh đến nghệ thuật quyến rũ