Giới thiệu.

Cảm ơn các bạn đến với Blog của PHÙNG ANH TUẤN

Tôi tạo trang blog này nhằm ghi lại nhưng bài học, trải nghiệm trong hành trình công việc và cuộc sống của tôi, đồng thời cũng là ghi lại những tri thức tôi được học và sưu tầm của thời đại về phát triển bản thân, quản trị công việc để hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an.

Với điều mà tôi luôn tâm đắc ” Value up INSIDE..– Phát huy giá trị nội tại bên trong bạn ” tất cả đều có thể, chỉ cần niềm tin và nỗ lực học tập hàng ngày.Tôi mong rằng những bài viết sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn, tham khảo trong hành trình phát triển bản thân, phát huy được giá trị nội tại bên trong bạn và các thành viên trong doanh nghiệp của mình.

Ngoài ra, việc chia sẻ đến cộng đồng và bạn bè cũng là cách để tự động viên tôi phải học tập không ngừng để trang bị thêm những tri thức, vượt qua chính bản thân để thay đổi thích ứng hàng ngày.

Xin cảm ơn và mong nhận được ý kiến đóng góp chia sẻ

Chúc các bạn hạnh phúc và bình an !