?>
08/08/2022

Đồng Hành Cùng Dự Án “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”.

Đồng hành cùng Dự Án “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”

Với định hướng của Câu lạc bộ thiện nguyện Vconnect là chia sẻ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn một cách bền vững, thực chất để nâng cao giá trị và phát huy được giá trị sẵn có bên trong của mỗi cá nhân và trở thành những công dân tốt trong tương lại.

Dự án “Chấp cánh ước mơ” được triển khai từ tháng 6/ 2020 với mục đích tìm kiếm và giúp đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, có tính thần nỗ lực vươn lên hoàn cảnh để chúng tôi cùng đồng hành với các bạn trong hành trình tương lai ngay từ khi còn nhỏ.

Make Your Dream Come True

 

1. ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN

1.Trẻ em từ 11-18 tuổi ( Học sinh cấp 2,3)

Thời điểm cần nuôi dưỡng ước mơ, dẫn dắt  học tập, định hướng nhân cách, định hướng  nghề nghiệp

2. Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, bố mẹ  bệnh tật không có khả năng nuôi con.

3. Trẻ có khả năng nhận thức và học tập

Có năng lực nhận thức để học tập sau trở  thành người có giá trị, có năng lực để giúp đỡ  trở lại cho gia đình, cộng đồng

2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Trí tuệ

Trang bị cho trẻ Tư duy, thái độ, nhận thức đúng  đắn. Trở thành người sống có ước mơ hoài bão, giá trị, hướng đến Chân – Thiện – Mỹ

Vật chất

-Hỗ trợ và đào tạo những khoá đào tạo kỹ năng bởi các chuyên gia đến khi trưởng thành

-Tài trợ học phí cho cấp học phổ thông, cao đẳng,  đại học

-Tiếp tục dẫn dắt trong sự nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học

-Chăm sóc toàn diện cho trẻ ở các khía cạnh khác của cuộc sống

​​Đầu ra

Trên 80% số trẻ trong dự án thi đỗ và hoàn thành  chương trình học cao đẳng, đại học. Trở thành công dân tốt, có giá trị và quay trở lại giúp đỡ gia  đình và cộng đồng

Hiện tại Chúng tôi đã và đang đỡ đầu và hỗ trợ được 10 bạn và đang trên hành trình học đại học và tin một ngày không xa, các em sẽ trở thành những công dân tốt và sống có ý nghĩa.

Hãy kết nối và chia sẻ cho chúng tôi những bạn trẻ cần sự hỗ trợ và bảo trợ để chúng tôi tiếp tục thay mặt cho câu lạc bộ thiện nguyên Vconnect c gieo hạt được nhiều hơn trong hành trình của dự án “Chấp cánh ước mơ”

Chia sẻ bài viết: Đồng Hành Cùng Dự Án “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”
error: Content is protected !!
Scroll Up