?>
08/08/2022

Các Hoạt Động Tiêu Biểu Của Câu Lạc Bộ Vconnect.

Các họat động đào tạo kỹ năng sống

Các hoạt động đào tạo trẻ em

Các hoạt động phát cơm miễm phí vì người bệnh

Các hoạt động tham hỏi các Trung tâm bảo trợ trẻ em

Các hoạt động phát quà cho trẻ em vùng cao

Các hoạt động phát gạo hàng tháng cho các gia đình khó khăn

Chương trình trao quà tặng và xe lăn cho người khuyết tật

Chương trình “thương về miền trung”

Chia sẻ bài viết: Các Hoạt Động Tiêu Biểu Của Câu Lạc Bộ Vconnect
error: Content is protected !!
Scroll Up